1.

رابطۀ بین فراوانی قارچ‌های ماکروسکوپی چوب‌زی درختان بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) و ممرز (Carpinus betulus L.) با عوامل فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر)

صفحه 1-12
حامد آقاجانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمدرضا آصف؛ انوشیروان شیروانی

2.

معرفی مجدد گور ایرانی ((Equus hemionus onager به طبیعت: مطالعۀ موردی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران در استان یزد

صفحه 13-22
حسن اکبری؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اعظم حبیبی‌پور؛ علی شاکر

3.

تجزیه و تحلیل اثرات زیست‌محیطی کشتارگاه نمونۀ تهران به روش تلفیقی چک‌لیست سنجشی هم‌طرازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 23-36
سیدعلی جوزی؛ مریم فیروزه ای

4.

رسته‌بندی گروه‌های مختلف گیاهی با توجه به متغیرهای محیطی در مانداب‌های شیب‌های شمالی و شرقی سبلان

صفحه 37-48
جابر شریفی؛ عادل جلیلی؛ شاکر قاسم اف؛ علیرضا نقی نژاد؛ علی اکبر ایمانی

5.

تبیین ارزش گردشگری محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بنادک‌سادات یزد)

صفحه 49-59
احمد فتاحی؛ علی فتح‌زاده

6.

کاربرد روش TOPSIS در شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور

صفحه 61-76
مریم کبیری هندی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ نعمت اله خراسانی

7.

پالایش منابع خاکی آلوده به آرسنیک با روش شست‌وشوی خاک

صفحه 77-85
سعید گیتی‌پور؛ ادریس مددیان؛ سیاوش صدیقیان؛ امیراسد کوشکی

8.

ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ لیقوان‌چای براساس شاخص‌های زیستی

صفحه 87-100
نادر حبیب زاده؛ محمد باباپور؛ امیرحسین حمیدیان

9.

بررسی تغییرات زمانی غلظت PM10 و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن طی سال های 1389-1384

صفحه 101-111
زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی خراسانی؛ سادات فیض¬نیا؛ محمود کرمی

10.

بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان و ساختار در راشستان‌های طبیعی شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 113-125
زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب