1.

ارزیابی ریسک خشک‌سالی کشاورزی محصول جو دیم تحت شرایط محدودیت داده (مطالعة موردی: آذربایجان شرقی)

صفحه 123-133
مجتبی شکوهی؛ جواد بذرافشان؛ نوذر قهرمان

2.

توسعة مدل ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری

صفحه 135-142
فاطمه صادقی؛ محمدجواد منعم

3.

بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر طول فصل رشد در چشم‌انداز 2020 تا2050 در چند نمونة اقلیمی ایران

صفحه 143-150
مرضیه خیر اندیش؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذر افشان

4.

اصلاح خاک‌های متورم‌شونده به روش الکترواسمزی

صفحه 151-162
سید محمد علی زمردیان؛ خلیل خرد

5.

بررسی وجود و شدت آب‌گریزی خاک در مناطق جنگلی تالش در استان گیلان

صفحه 163-172
سیده مهرنوش میر بابایی؛ محمود شعبانپور؛ علی اصغر ذوالفقاری

6.

مقایسة روش‌های شبکة عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیة نقشة رقومی خاک در منطقة اردکان

صفحه 173-182
روح اله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ غلامرضا ثواقبی؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان

7.

تأثیر مصرف توأم نیتروژن و فسفر بر جذب نیتروژن و فسفر و پتاسیم در گیاه برنج در شرایط غرقاب دائم و غیر غرقاب

صفحه 183-192
ندا یزدانی مطلق؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی

8.

اثر شیب و تغییر کاربری اراضی بر پایداری و میزان کربن آلی خاکدانه‌ها

صفحه 193-202
پریسا مختاری؛ شمس اله ایوبی؛ محمد رضا مصدقی

9.

تأثیر برگ‌پاشی ورمی واش بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم و جذب روی، آهن و فسفر در دانة گندم

صفحه 203-211
سمانه رحمت پور؛ حسینعلی علیخانی؛ سید حسین میرسید حسینی

10.

اثر گلوموس موسه‌ و تنش کم‌آبی بر رشد و تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان ریشة مرکبات

صفحه 213-220
مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب