1.

شهر، مدرنیته، سینما کاوشی در آثار ابراهیم گلستان

صفحه 5-16
سید محسن حبیبی؛ مینا رضایی

2.

اندازه گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه های قدیمی کرمان*

صفحه 17-26
مرضیه کاظم زاده؛ منصوره طاهباز

3.

کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

صفحه 27-42
اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی

4.

بررسی وجود نظم شبه تناوبی در ساختار هندسی پتکانه

صفحه 43-54
صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی

5.

طراحی خانه در بافت سنتی شهری* مطالعه موردی: طراحی در بافت سنتی قم

صفحه 55-68
غلامرضا اکرمی؛ فائزه زارع

6.

ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع‌های مسکونی* موردپژوهی سه گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز

صفحه 69-82
مینو قره بگلو؛ علیرضا عینی فر؛ عباسعلی ایزدی

7.

بهینه سازی دودکش خورشیدی و بررسی اثر آن بر تهویه ساختمان*

صفحه 83-88
مریم فخاری؛ شاهین حیدری

8.

چشم‌اندازسازیِ بافت‌های شهــریِ روستا بنیان

صفحه 89-100
رضا اکبری؛ مسعود قادریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب