1.

تبیین جامعه‌شناختی محیط‌گرایی ایرانیان در دو سطح خرد و کلان

صفحه 177-202
امیر ملکی؛ عظیمه السادات عبداللهی

2.

مطالعۀ عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 203-224
پروانه دانش؛ پروین علی پور

3.

وضعیت اعتماد عمومی اساتید دانشگاه‌ها به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 225-246
سید مهدی اعتمادی فرد

4.

فرهنگ زیبایی و جامعة مصرفی (با تأکید بر مصرف‌گرایی در لوازم آرایشی)

صفحه 247-266
خدیجه سفیری؛ مهناز قبادی

5.

تبیینی بر رابطة کاربران در فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندبخش

صفحه 267-293
حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ مهین شیخ انصاری

6.

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره (مورد مطالعه: دانشگاه‌های شهر کرمان)

صفحه 295-314
سوده مقصودی؛ مژده آرسته؛ سمیرا تندولی

7.

آثار فناوری‌های نوین بر شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر نوجوانان

صفحه 315-338
اسماعیل سعدی پور

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب