1.

استخراج قواعد بهره‌برداری از مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 113-121
پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

2.

اثر تغییرات کاربری اراضی بر هیدرولوژی حوضة آبریز آجی‌چای و ورودی آن به دریاچه ارومیه

صفحه 123-133
میثم قدوسی؛ مجید دلاور؛ سعید مرید

3.

بررسی توابع تولید محصول یونجه به منظور برآورد عملکرد در سطوح مختلف آبیاری در منطقه قزوین

صفحه 135-145
نیاز علی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ حسین بابازاده

4.

کاربرد مدل‏ سازی معکوس در برآورد ضرایب نفوذپذیری و زبری در آبیاری جویچه‏ای معمولی و یک‌درمیان

صفحه 147-154
امیر صداقت دوست؛ حامد ابراهیمیان

5.

واسنجی معادلات برآورد شاخص سطح برگ محصولات ذرت و چغندرقند با استفاده از داده‌های ماهواره‏ای سنجنده مودیس (شبکه آبیاری قزوین)

صفحه 155-165
علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری؛ مجید وظیفه دوست

6.

پتانسیل ‏یابی اراضی دیم و تخصیص بهینه آب بین اراضی آبی و دیم (مطالعه موردی: دشت قزوین)

صفحه 167-177
هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ علیرضا توکلی؛ بهنام آبابایی

7.

پیامد تبدیل کاربری زمین از جنگل به تاکستان بر بخش‌های کربن آلی خاک

صفحه 179-188
حمید محمودزاده؛ محسن شکل آبادی؛ علی اکبر محبوبی

8.

آشکارسازی رسوبات بادی ـ ماسه‌ای با استفاده از یک شاخص جدید نسبت‌گیری ماهواره‌ای

صفحه 189-197
عاطفه جبالی؛ رضا جعفری؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حمیدرضا پاکزاد

9.

ارزیابی کارآیی مدل‏ها در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک

صفحه 199-209
علی‌اصغر ذوالفقاری؛ محمدتقی تیرگر سلطانی؛ محمدرضا یزدانی؛ الهام سلیمانی ساردو

10.

سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب خاک در حضور کمپوست زباله شهری در تعدادی از خاک‌های ایران

صفحه 211-219
حمید جباری؛ عبدالامیر بستانی

11.

بررسی جذب کادمیوم توسط اسید هیومیک استخراج شده از خاک و کود هیومیکی بخش نخست: اثر pH بر جذب کادمیوم

صفحه 221-230
حسن توفیقی؛ سارا ملاعلی عباسیان

12.

بررسی جذب کادمیوم توسط اسید هیومیک استخراج‌شده از خاک و کود هیومیکی بخش دوم: اثر قدرت یونی بر جذب کادمیوم و برازش مدل‌های مختلف بر ایزوترم‌های جذبی

صفحه 231-241
سارا ملاعلی عباسیان؛ حسن توفیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب