1.

تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست‌گذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

صفحه 1-30
زهرا پیشگاهی فرد؛ کیومرث یزدان پناه؛ محمد رضا رضوانی؛ مصطفی رشیدی

2.

بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

صفحه 31-58
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

3.

تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات در سطح محلات منطقه شش تهران

صفحه 59-82
علی موحد؛ سمین تولایی؛ موسی کمانرودی؛ نادر تابعی

4.

برنامه‌‌ریزی راهبردی و تدوین چشم‌انداز شهر ساوه

صفحه 83-112
یوسف اشرفی؛ محمد حسین جانبابانژاد

5.

تحلیل ملاحظات ژئومورفولوژیکی در مکان‌یابی مراکز نظامی (مطالعه موردی: جنوب استان ایلام)

صفحه 113-128
مرتضی کریمی کردابادی؛ یاسر خلیلی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر بیابان‌زایی، پهنه‌بندی مناطق آسیب‌پذیر و پیشنهاد راهکارهای مؤثر برای کاهش پدیده بیابان‌زایی در منطقه خمین

صفحه 129-152
محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ فیروزه محمدی

7.

تدوین الگوی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (نمونه موردی: شهرستان ساری)

صفحه 153-178
سارا جوادیان کوتنایی؛ سعید ملماسی؛ ندا اورک؛ جعفر مرشدی

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب