1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

تجربۀ زیستۀ روستاییان از دریافت یارانۀ نقدی و پیامدهای آن (مطالعۀ پدیدارشناختی: روستای آهنگرمحله و قرن آباد شهرستان گرگان)‏

صفحه 167-192
مصطفی ازکیا؛ سکینه حسینی رودبارکی

3.

باروری ایده‌آل؛ تفاوت های روستا/شهری و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: افراد در شُرُف ازدواج مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه)

صفحه 193-208
سراج‌الدّین محمودیانی؛ حسین محمودیان؛ سهیلا شهریاری

4.

ارتباط فرهنگ فقر و آسیب‌گرایی زنان حاشیه‌نشین شهری (مورد مطالعه: منطقۀ دیزج شهر همدان)

صفحه 209-232
موسی عنبری؛ سارا بقایی

5.

بررسی راه‌های دستیابی دهیاری به درآمدهای پایدار بر اساس ظرفیت اجتماع محلی

صفحه 233-254
حسین ایمانی جاجرمی؛ آیدا نوابی

6.

بررسی تأثیر بازارچه های مرزی بر کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (مورد مطالعه: بازارچه های مرزی و روستاهای شهرستان مریوان)

صفحه 255-278
حسین میرزائی؛ سیروان عبده زاده

7.

ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی (مورد مطالعه: روستای ده‌زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس

صفحه 279-298
وکیل حیدری ساربان؛ ابوذر ملکی

8.

بررسی رابطۀ باورهای دینی و سرمایۀ اجتماعی در جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش ایلخچی از توابع استان آذربایجان شرقی)

صفحه 299-318
ریبوار عیسی نژاد؛ رسول محمدرضایی؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی

9.

بررسی نظری و تجربی رابطه میان مشارکت اجتماعی و روحیه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد)

صفحه 319-340
لیلا نصرالهی وسطی

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب