1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک: گزارش معلمان

صفحه 1-12

2.

تاثیر آموزش شناختی- رفتاری (CBT) بر کمال‌گرایی در یک جمعیت غیر بالینی

صفحه 13-28

3.

رابطه هویت، خودکارآمدی و نیازهای بنیادین با ابعاد سلامت عمومی دانش‌آموزان: یک همبستگی بنیادی

صفحه 29-44

4.

عوامل خطرزا و محافظت‌کننده مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 45-62

5.

اثربخشی درمان‌های خاطره‌پردازی انسجامی و ابزاری در کاهش نشانه‌های افسردگی افراد سالمند مقیم سرای سالمندان

صفحه 63-76

6.

ترکیب‌های سازوار و التقاطی در نظریه‌های روان‌شناختی و تربیتی

صفحه 77-88

7.

بررسی مدل ساختاری رابطه مؤلفه‌های هویت ملی و دینی با حرمت خود با توجه به نقش واسطه‌ای منزلت‌های هویتی

صفحه 89-108


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب