1.

اعتبارسنجی اطلاعات سلامت موجود در وب، توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی رشته‌‌های پزشکی، پرستاری و مامایی

صفحه 477-499
حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ محمدرضا وصفی

2.

مقایسۀ اثربخشی کتاب‌درمانی و رفتاردرمانی شناختی بر افسردگی دانشجویان کارشناسی با شکست عاطفی

صفحه 501-514
نصرت ریاحی نیا؛ ولی الله فرزاد؛ نسرین حاصلی؛ مریم امامی

3.

ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM): کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

صفحه 515-537
محمود مرادی؛ غلامرضا فدایی؛ ابولقاسم نادری؛ شهرام فتاحی

4.

چارچوب تخصص‌های مورد نیاز در نشر کتاب‌های درسی الکترونیکی دانشگاهی: مطالعۀ دلفی

صفحه 539-562
مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر

5.

ارزیابی پورتال‌های کتابخانه‌ای دانشگاه‌های دولتی ایران در سال1392

صفحه 563-582
محسن نوکاریزی؛ اکرم کوچکی

6.

مطالعۀ روند چندنویسندگی و رابطۀ آن با ضریب تأثیر در نشریات فارسی حوزۀ فنی و مهندسی ایران طی سال‌های 1380 - 1389

صفحه 583-603
محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زهرا عابدی خوراسگانی؛ فرامرز سهیلی

7.

بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان اداری دانشگاه ارومیه

صفحه 605-621
رضا حسن زاده؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ حسن قلاوندی

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب