1.

صفحات آغازین و فهرست

صفحه 1-3

2.

مطالعۀ جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فاکتورها

صفحه 191-218
سهیلا صادقی فسایی

3.

تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقرای روستایی و گونه‌شناسی آن (مورد مطالعه: روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی- استان ایلام)

صفحه 219-242
مهدی طالب؛ صدیقه پیری

4.

بررسی و تحلیل فضایی جرایم مواد مخدر در کلان‌شهر تهران (مورد مطالعه: منطقۀ 2 شهرداری تهران)

صفحه 243-272
علی شماعی؛ علی موحد؛ رضا ویسی

5.

برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

صفحه 273-296
سید حسین سراج زاده؛ امید عزیززاده

6.

تحلیلی بر کم و کیف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

صفحه 297-328
ملیحه شیانی؛ محمد رضا انصاری

7.

مطالعۀ جامعه شناختی علل و زمینه های بروز تعارضات زناشویی در شهر تهران

صفحه 329-364
اسماعیل جهانی دولت آباد؛ سید حسن حسینی

8.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف‌ها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران

صفحه 365-390
افسانه توسلی؛ نرگس طاهری

9.

عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال (مطالعه موردی: هواداران داماش رشت و ملوان بندرانزلی)

صفحه 391-414
سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ همایون رضایی زاده

10.

چکیده و فهرست انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب