1.

ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری به روش IPA (مطالعة موردی: شهر تنکابن)

صفحه 219-231
محمدرضا طبیبی؛ ابوالحسن حسینی؛ تیمور رضائی

2.

تحلیلی بر وضعیت توسعه گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (نمونه موردی: مهاباد)

صفحه 233-252
کامران علیزاده آذر؛ واحد احمد توزه؛ صلاح عزیزیان

3.

بررسی تأثیرات گردشگری شهری بر توسعة پایدار شهر با تأکید بر ادراک ساکنان (مطالعة موردی: شهر بانه)

صفحه 253-273
احمد پوراحمد؛ رشید یوسفی؛ یاور علی نیا؛ نبی مرادپور

4.

عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به‌عنوان هدف گردشگری پزشکی

صفحه 275-289
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی

5.

ارزیابی تأثیر ظرفیت‏های خدماتی‌ـ فضایی مراکز درمانی بر میزان گردشگران درمانی مطالعة موردی: شهر یزد

صفحه 291-303
محمدرضا رضایی؛ زهرا طاهرزاده

6.

ارزیابی و تدوین استراتژی‌های توسعة پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT و IEA (مطالعة موردی: شهرستان بانه)

صفحه 305-319
محمدرضا پورمحمدی؛ کیومرث نعیمی؛ احمد ایرانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.