1.

بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

صفحه 1-20
علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی

2.

بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

صفحه 21-48
فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار

3.

بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)

صفحه 49-74
ابوذر پرهیزکاری؛ مهرنوش میرزایی؛ صفت اله رحمانی؛ محسن علینی

4.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز حقیقی و آزادسازی اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران (همراه با آزمون علیت تودا یاماموتو)

صفحه 75-98
خسرو پیرایی؛ مونا تاسان؛ محمد دانش نیا

5.

برآورد ارزش اقتصادی- حفاظتی ویژگی‌های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی: الگوی مدل‌سازی انتخاب و لاجیت شرطی

صفحه 99-127
سید پرویز جلیلی کامجو؛ رحمان خوش اخلاق؛ سعید صمدی؛ غلامحسین کیانی

6.

تأثیر متقابل قیمت نفت خام و عرضة انرژی‌های جایگزین (آزمون تودا و یاماموتو)

صفحه 129-146
کیومرث حیدری

7.

تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

صفحه 147-167
سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی

8.

بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر سطح قیمت‌های‌ مصرف‌کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز: مطالعة موردی ایران

صفحه 169-192
علیرضا کازرونی؛ فاطمه سلیمانی الوانق

9.

مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

صفحه 193-216
پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید

10.

استفاده از نقشة علّی بیزین برای بررسی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران

صفحه 217-252
سمیه نقوی؛ ناصر شاهنوشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب