1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون

صفحه 1-14
محمد ابوعطا

3.

فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

صفحه 15-40
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی موسوی

4.

بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

صفحه 41-59
منصور امینی؛ مونا عبدی

5.

جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

صفحه 61-83
خیرالله پروین

6.

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکت‌های سرمایه در قبال دیون پرداخت‌نشدۀ شرکت

صفحه 85-105
لعیا جنیدی؛ ملیحه زارع

7.

مطالعۀ تطبیقی معاذیر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس، امریکا و ایران

صفحه 107-150
محمد هادی دارائی

8.

بررسی تطبیقی نقش جریمه‌های مالی در اجرای موازین رقابتی

صفحه 151-177
ابراهیم رهبری

9.

نقش و جایگاه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نفتا و آسه‌آن در پیشبرد و تضمین ابعاد و انواع حقوق بشر

صفحه 179-199
حسین شریفی طرازکوهی؛ نازیلا سیه جانی

10.

افتراقی شدن سیاستِ کیفری در پرتوِ پارادایمِ اثباتی و چالش‌های پیش روی آن در برخورد با رویکردهای نوین

صفحه 201-226
باقر شاملو؛ مصطفی پاک نیت

11.

بررسی تطبیقی منع الزام اجرایی در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

صفحه 227-249
محمد باقر شیخی

12.

حقوق نرم

صفحه 251-276
عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم

13.

داوری تجاری بین‌المللی و چالش اِعمال قواعد آمره؛ مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت

صفحه 277-300
سید محمد طباطبائی نژاد

14.

مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل

صفحه 301-323
همایون مافی؛ احمد محسن زاده

15.

حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

صفحه 325-349
سعید محسنی؛ الناز نهاوندی

16.

نگرشی بر ماهیت آفریده‌های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی

صفحه 351-368
پژمان محمدی؛ مرضیه شرقی

17.

قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل؛ تکامل یا تحول در منابع حقوق بین‌الملل (با بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی ملی)

صفحه 369-391
سید فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی

18.

استقلال و بی‌طرفیِ داور؛ ترادف یا تمایز؟ (مطالعۀ تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی)

صفحه 393-412
شقایق واحد؛ رضا معبودی نیشابوری

19.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-22


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب