1.

برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)

صفحه 1-12
فرنوش فلاح پور؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مجتبی حسینی

2.

تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس

صفحه 13-22
وحید فلاح زاده ممقانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

3.

ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

صفحه 23-36
فاطمه زهرا عبداللهی پور؛ اکبر شیرزاد؛ حمید محمدی

4.

مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی Pseudomonas fluorescens جدایه PGU0 و ارزیابی توانایی بیوکنترلی آن علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا

صفحه 37-46
فاطمه جمالی؛ فرشته بیات

5.

تاثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل- مانکوزب روی سه گونه قارچ فیتوفتورا،عوامل بوته میری گیاهان

صفحه 47-56
وحید فرهنگ؛ جهانشیر امینی؛ تیمور جوادی

6.

تاثیر نانو امولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگی های پس از برداشت میوۀ توت فرنگی

صفحه 57-64
حمیدرضا علیزاده؛ محسن فرزانه؛ ذبیح الله اعظمی

7.

ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور (Hym.: Aphidiidae) Aphidius matricariae روی شتۀ معمولی گندم

صفحه 65-72
فاطمه حاج رحمت اللهی؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی

8.

بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani

صفحه 73-76
هادی سالک معراجی؛ محمد جواد زارع؛ خشنود نوراللهی؛ روح اله سالک نقدی؛ سید خشایار تفرشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب