1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

مطالعة تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

صفحه 1-16
الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده

3.

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت

صفحه 17-36
سید نصرالله ابراهیمی؛ فرخ جواندل جانانلو

4.

ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

صفحه 37-60
ولی رستمی؛ احمد رنجبر

5.

معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

صفحه 61-76
حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور

6.

بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا

صفحه 77-90
مصطفی مداحی نسب؛ یوسف مسلمی

7.

تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

صفحه 91-116
سید فضل الله موسوی؛ محمدرضا شیرمردی دزکی

8.

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیة اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت

صفحه 117-138
احمد مومنی راد؛ ناصر خداپرست

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب