1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

صفحه 139-152
سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی

3.

تحلیل قوانین جدید در حوزۀ نفت و گاز و بررسی ظرفیت قانونی موجود در پذیرش تحولات قراردادی

صفحه 153-166
زهرا گودرزی؛ محمود باقری

4.

قواعد حاکم بر بیمه نامه های عملیاتی توسعۀ میادین نفتی فراساحل

صفحه 167-184
فرخ جواندل جانانلو؛ منصور احمدنژاد

5.

اجرای موقت معاهدۀ منع جامع آزمایش هسته‌ای و اثر آن بر ایران

صفحه 185-216
عبداله رجبی؛ نسرین ترازی

6.

بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

صفحه 217-235
سیدمصطفی زین الدین؛ عصمت شاهمرادی

7.

بررسی قراردادهای مهندسی، اجرا و ساخت با شرط تامین مالی(EPCF) در نظام نوین قراردادهای صنعت نفت

صفحه 237-256
راحله سیدمرتضی حسینی

8.

توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل

صفحه 257-287
سید فضل الله موسوی؛ مهدی پیری دمق

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب