1.

ارزیابی پایداری تغییرات کیفیت شیمیایی آب سطحی در رودخانۀ گرگانرود

صفحه 129-140
حامد روحانی؛ الناز زکی؛ مجتبی کاشانی؛ ابولحسن فتح آبادی

2.

ارزیابی کارایی روش دیسکین به‌منظور استخراج هیدروگراف واحد لحظه‌ای در آبخیز جعفرآباد، استان گلستان

صفحه 141-150
رئوف مصطفی‌زاده؛ عبدالرضا بهره‌مند؛ محسن ذبیحی

3.

اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های آبخیز استان گلستان براساس آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری

صفحه 151-161
امید رحمتی؛ ناصر طهماسبی پور؛ حمیدرضا پورقاسمی

4.

بررسی اثر توسعه‌یافتگی کارست بر رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

صفحه 163-173
محمد رحمتی؛ حمید رضا مرادی؛ حاجی کریمی؛ خلیل جلیلی

5.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه)

صفحه 175-189
مسعود گودرزی؛ برومند صلاحی؛ سید اسعد حسینی

6.

بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی - هیدرولوژیکی بر تراز سطح ایستابی دشت عجب‌شیر

صفحه 191-200
اسرا عصری؛ احمد فاخری فرد؛ علی زینالی؛ اسماعیل اسدی

7.

پتانسیل گیاه‌پالایی Puccinellia distans (Jacq.) Parl در خاک‌های آلوده به کادمیوم و نحوۀ کاهش خطر آبشویی کادمیوم به آب‌های زیرزمینی

صفحه 201-210
مهدیه ابراهیمی؛ فتانه قاسمی؛ مرتضی پوزش شیرازی

8.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز چالوس‌رود

صفحه 211-220
مهدی وفاخواه؛ محمدرضا جوادی؛ جوانشیر نجفی مجد

9.

تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدل‎های انتروپی شانون و جنگل تصادفی در دشت بجنورد

صفحه 221-232
محسن ذبیحی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مرتضی بهزادفر

10.

شبیه‌سازی فرایند بارش- رواناب با استفاده از شبکة عصبی- مصنوعی و سیستم فازی عصبی تطبیقی و رگرسیون چندمتغیره (مطالعة موردی: حوضة آبخیز خرم‌آباد)

صفحه 233-243
علی حقی زاده؛ محمد محمدلو؛ فاضل نوری

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب