1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

درک معنای زنان منطقۀ عسلویه از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (مطالعۀ مردم‌نگارانه)

صفحه 1-22
محمدتقی ایمان؛ مهتا بذرافکن

3.

بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه

صفحه 23-40
محمدرضا پورمحمدی؛ پخشان خضرنژاد؛ پولاد احمدی؛ رضا جهان بین

4.

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان دارای همسرمعتاد (مطالعۀ موردی: سبزوار)

صفحه 41-52
علی محمد ناعمی

5.

چالش‌های جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دختر (ارائۀ یک نظریۀ زمینه ای)

صفحه 53-72
سید محمدصادق مهدوی؛ محمدرضا محمدجانی

6.

تاثیر هوش هیجانی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان دختر: نقش میانجی سبک شناختی

صفحه 73-92
آصف کریمی؛ احمد رضا قاسمی؛ اسماعیل شعبانی نژاد

7.

سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی رشته علوم اجتماعی (با تاکید بر عضویت در گروه های علمی و نشریات علمی -پژوهشی )

صفحه 93-112
نادر رازقی؛ حیدر جانعلی‌زاده؛ مهدی علیزاده

8.

تأثیر ویژگی های شخصیتی بر موفقیت زنان روستایی کارآفرین در استان همدان

صفحه 113-130
احمد یعقوبی فرانی؛ عطیه سلیمانی

9.

سنجش تأثیر آموزش‌ شهروندی بر توانمندسازی زنان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران)

صفحه 131-149
مریم نجار نهاوندی؛ معصومه آبخوش

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.