1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

تحلیل جنسیتی هزینه کرد و پس انداز پول در خانواده های تهرانی

صفحه 151-170
سهیلا علیرضانژاد؛ سحر خاکپور

3.

تحلیلی کیفی از جرایم خشن زنان: زمینه‌ها و انگیزه‌ها

صفحه 171-192
سهیلا صادقی فسایی؛ مرضیه ابراهیمی

4.

مطالعة کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز

صفحه 193-224
مهران سهراب زاده؛ لیلا پرنیان

5.

آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی

صفحه 225-244
علی شکوری؛ زینب شفیعی

6.

برابری جنسیتی و باروری در ایران

صفحه 245-262
زهرا افشاری

7.

سنجش رابطۀ جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان

صفحه 263-289
رضوان حسین قلی زاده؛ زهرا قاسمی؛ ساجده ناصری صادق؛ آرزو احمدآبادی

8.

بررسی ابعاد ساختار قدرت در خانواده و رابطۀ آن با باروری (مطالعۀ موردی: زنان متأهل شهر تهران)

صفحه 291-308
زینب کاوه‌فیروز؛ فریبا کرمی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب