1.

بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

صفحه 153-168
رضوان حکیم زداه؛ نادر نقشینه؛ هدا بی نیاز

2.

بررسی تطبیقی میزان سرمایۀ اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی؛ مقایسۀ کتابخانه‌های دانشگاه تهران با دانشگاه شریف

صفحه 169-189
ناهید جعفری؛ مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی

3.

شناسایی زیرساخت‌ها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

صفحه 191-211
گیتی جمشیدی؛ غلامرضا حیدری

4.

شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌های ایران

صفحه 213-237
مینا رضایی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی

5.

سنجش میزان تکرار اطلاعات در بازیابی اطلاعات فارسی از وب با مقایسۀ موتورهای کاوش عمومی

صفحه 239-254
سمیرا گوهری؛ لیلا مکتبی فرد؛ حمیدرضا جمالی مهموئی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیک

صفحه 255-275
مرتضی رجوعی؛ مستوره عزت زاده؛ سمیه سعیدی

7.

ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی - یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

صفحه 277-303
محمد علی شاه حسینی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ رحیم عبادی؛ حمید رودباری

8.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب