1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعۀ موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

صفحه 1-18
مهناز ملانظری؛ مینا ابوحمزه؛ محمدمهدی میرزایی عباس آباد

3.

بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطۀ بین مدیریت واقعی سود و هزینۀ سرمایه

صفحه 19-38
یحیی کامیابی؛ معصومه شهسواری؛ رسول سلمانی

4.

تأثیر سطح وجه نقد نگهداری‎شده بر رابطۀ بین بازدهی و سرمایۀ در گردش

صفحه 39-54
شهناز مشایخ؛ سونا نوروزی؛ فاطمه قشقایی

5.

تأثیر متقابل نوسان‎های بازده دارایی‌ها و بازده اوراق بهادار بر پاداش مدیران مبتنی بر نرخ رشد دارایی‌های نقدی

صفحه 55-72
زهرا پورزمانی؛ عباس طرازیان

6.

پیش‎بینی دستکاری سود: توسعۀ یک مدل

صفحه 73-96
غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی

7.

بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفۀ حسابرسی

صفحه 97-116
کاوه مهرانی؛ عباس نرگسیان؛ کیانوش گنجی

8.

درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای در کار حسابرسی

صفحه 117-135
آرش تحریری؛ مهدی پیری سقرلو

9.

چکیده

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب