1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

صفحه 415-434
ُسید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی

3.

محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود

صفحه 435-460
عبدالرضا تالانه؛ مرضیه کاظمی

4.

بررسی رابطۀ نسبت های حسابداری و چولگی بازده به‎منظور تبیین ناهنجاری سهام رشدی و ارزشی

صفحه 461-482
شکراله خواجوی؛ علی فعال قیومی

5.

رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعۀ رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

صفحه 483-506
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ علی اصغر سعدآبادی

6.

ماهیت اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری: نقش ویژگی‌های فردی

صفحه 507-526
مرجان عاطفی؛ الهه برزگر

7.

بررسی پیامدهای کوته‌بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیۀ جریان‌های نقد آزاد

صفحه 546-527
جواد مرادی؛ فاطمه کشاورز

8.

تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی

صفحه 547-574
محمد مرادی؛ رضا صفی خانی

9.

چکیده

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب