1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه

صفحه 495-512
منصور امینی؛ حمید حمیدیان

3.

پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)

صفحه 513-532
همایون رضایی نژاد؛ امیرحسین رضایی نژاد

4.

ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 533-552
رضا شکوهی زاده

5.

مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)

صفحه 553-572
حبیبه قاسمی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

6.

تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم

صفحه 573-590
پژمان محمدی؛ محبت مظفری

7.

تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران

صفحه 591-609
میثم موسی پور؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم تقی زاده

8.

تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران

صفحه 611-625
احمد مومنی راد؛ مهدی تلبا

9.

بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک

صفحه 627-643
جعفر نوری یوشانلوئی؛ وحید رجاء

10.

تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)

صفحه 645-663
خیرالله هرمزی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب