1.

اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد)

صفحه 1-23

2.

ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس اضطراب حالت رقابتی

صفحه 25-40

3.

بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی

صفحه 41-56

4.

مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی

صفحه 57-69

5.

بررسی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و سبک‌های تفکر معلمان متأهل‌ زن در شهر تهران

صفحه 71-88

6.

اثربخشی توانبخشی شناختی بر خواندن و حافظه فعال دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری خواندن

صفحه 89-100

7.

تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس

صفحه 101-114

8.

تحلیل مضامین شناختی تجربه زیسته استادان در خصوص کیفیت دوره‌های آموزش مجازی

صفحه 115-136

9.

ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان‌شناختی و تربیتی آن

صفحه 137-154

10.

تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 155-167

11.

بررسی الگوی رفتار ارتباطی مسلمانان با دیدگاه های متفاوت

صفحه 169-182

12.

ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان

صفحه 183-198

13.

مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر

صفحه 199-210

14.

تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان

صفحه 211-231

15.

مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی

صفحه 237-247


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب