1.

ارزیابی پیامد طرحهای توسعه فضایی بر وضعیت پایداری مناطق با استفاده از روش ردپای اکولوژیک، مورد پژوهی طرح مجموعه شهری قزوین

صفحه 259-280
محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ لیلا اینانلو؛ آسیه نیک بین

2.

بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

صفحه 281-314
امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی

3.

سهم ترسیب کربن در تعدیل اثر گرمایش جهانی مناطق شهری(مطالعه موردی:شهر شیراز)

صفحه 315-327
شیوا یوسفی؛ سید فخرالدین افضلی؛ مسعود مسعودی

4.

کاربرد شبکه عصبی پرپسترون چند لایه (‏MLP‏) در مکانیابی دفن پسماند جامد شهری با تاکید بر خصوصیات هیدروژئومورفیک‏

صفحه 329-341
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ جلال کرمی؛ عبدالله کلوراژان

5.

بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

صفحه 343-352
علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار

6.

مدل سازی آثار کاربری اراضی روی پارامترهای کیفیت آب با روش های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWRدر حوزه های آبخیز استان فارس

صفحه 353-373
مریم حسین خواه؛ مهدی عرفانیان؛ احمد علیجانپور

7.

بررسی تأثیر دما و غلظت محلول 3-مرکاپتوپروپانوئیک اسید در درصد حذف آلاینده‌های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران)

صفحه 375-385
هومن غلامپور ارباستان؛ سعید گیتی پور؛ محمدعلی عبدلی؛ میلاد کاردگر

8.

مطالعه پایلوتی برای بررسی کارایی بیوراکتور غشایی در تصفیه پیشرفته پساب صنعتی برای پیش تصفیه اسمز معکوس

صفحه 387-396
مجید حسین زاده؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی ترابیان؛ محمد سیروان علیمرادی؛ حسین نایب

9.

کاربرد مدل احتمال برگشتی در ردیابی منبع آلاینده در رودخانه در شرایط وجود جریان غیر یکنواخت

صفحه 397-410
علیرضا قانع؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی

10.

کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم

صفحه 411-426
زهرا عبدالله زاده؛ عادل سپهر؛ علیرضا راشکی

11.

کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدل‌سازی کیفیت زیبایی شناختی سیمای سرزمین (مطالعه‌ی موردی: آبخیز زیارت استان گلستان)

صفحه 427-439
سپیده سعیدی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی

12.

اثر خنک کنندگیِ فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی شهر مونیخ)

صفحه 441-453
علی اکبر شمسی پور؛ صدرالدین علوی پناه؛ سلمان قریشی

13.

خلاصه انگلیسی تابستان 1395

صفحه 1-34
محیط شناسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب