1.

ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

صفحه 209-224
سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

2.

طراحی برنامه مدیریت هیجانات وارزیابی اثر بخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان در بازیکنان فوتبال

صفحه 225-238
محمد رحیمی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمند نیا؛ الهام عظیم زاده

3.

تأثیر یک دوره بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم

صفحه 239-251
یونس الفتیان؛ محمود شیخ؛ عباس مینویی

4.

بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 (CSAI-2) در ابعاد شدت، جهت و فرکانس

صفحه 253-279
امیرحسین مهرصفر؛ محمد خبیری؛ علی مقدم زاده

5.

توزیع پراکـندگی اجـرای مهارت‌های حرکتی پایه در کودکان دبسـتانی شـهر تهـران

صفحه 281-299
حمید صااحی؛ مهشید زارع زاده

6.

تأثیر نوع تداخل زمینه‌ای در یادگیری مهارت‌های حرکتی دختران قبل از بلوغ

صفحه 363-374
فرناز ترابی؛ پگاه رجب‌پور

7.

مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم

صفحه 301-313
سحر میرکوبندی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست

8.

ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

صفحه 315-334
ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی

9.

تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

صفحه 335-345
عبداله حمایت طلب؛ حسن محمدزاده

10.

تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ پرورش‌اندام و ارتباط آن با تصویر بدنی

صفحه 347-361
حسن کیائی؛ جعفر نوری بیگلویی؛ معصومه شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب