1.

مطالعه صورت‌بندی مؤلفه‌های آثار نقاشی زنان در ایران در دهه‌های 1370 و 1380

صفحه 1-28
جواد علیمحمدی اردکانی؛ مرجان ادراکی

2.

خوانشِ بارتی از بازسازی مرگ ناموران تاریخ معاصر ایران

صفحه 29-51
علی شیخ مهدی؛ فروغ خبیری؛ اصغر فهیمی فر

3.

تحلیل جامعه‌شناختی بوردیویی بر شخصیت‌پردازی در سینمای ایران

صفحه 53-78
محمد بای؛ مرتضی واحدیان؛ بهروز محمودی بختیاری

4.

عوامل اجتماعی مؤثر در نمایشنامه‏ ها و نمایشنامه‏ نویسان ایرانی

صفحه 79-106
اعظم راودراد

5.

بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

صفحه 107-134
مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور

6.

اثر ادبی به منزلة پاسخی ایدئولوژیک

صفحه 135-161
شاپور بهیان

7.

مصرفِ هنری

صفحه 163-186
حسین خلیلی؛ مهدی منتظرقائم

8.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب