1.

تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...»

صفحه 1-20
تیمور مالمیر؛ شهلا ناصری

2.

باده‌ستایی ابونواس و حافظ

صفحه 21-40
اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی

3.

بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران

صفحه 41-60
علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مهدی گراوند

4.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

صفحه 61-72
احمد ذاکری

5.

بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی

صفحه 73-89
یحیی کاردگر

6.

خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی

صفحه 91-103
علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی

7.

تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی)

صفحه 105-124
میترا گلچین؛ عباس کریمی

8.

پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه

صفحه 125-135
مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو

9.

تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ

صفحه 137-151
لیلا هاشمیان؛ مریم رحمانی

10.

تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس)

صفحه 153-170
سمیه آقابابایی؛ یحیی طالبیان

11.

هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی

صفحه 171-186
لیلا بهرامی؛ محمدرضا میرزانیا

12.

پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق

صفحه 187-204
سیده زیبا بهروز؛ اسحاق طغیانی

13.

نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)

صفحه 205-224
آرمان کوهستانیان؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب