1.

گونه‌شناسی بزه شروع به جرم (از منظر چیستی گام‌های مادی آن)

صفحه 165-184
عباس زراعت؛ علیرضا رحمانی نعیم آبادی

2.

بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

صفحه 185-205
سید ناصر سلطانی

3.

سبک‌های تربیتی و پیشگیری از جرم

صفحه 207-224
عادل ساریخانی

4.

بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

صفحه 225-253
محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی؛ رضا اورسجی

5.

بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

صفحه 255-275
مهدی شیداییان؛ جواد رحبی سلمان

6.

آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

صفحه 277-298
حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور

7.

بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بی‌پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی

صفحه 299-317
جلال الدین قیاسی؛ محمد داوری

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب