1.

تخمین مقدار ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ

صفحه 1-13
پیمان دانش کار آراسته؛ سعید ستوده نیا؛ عباس ستوده نیا؛ عباس کاویانی

2.

بررسی عملکرد آبیاری جویچه‌ای در مزارع ذرت تحت مدیریت زارعان و ارائة راهکارهای کاربردی در بهبود آن (مطالعة موردی:کشت و صنعت و دامپروری مغان)

صفحه 15-28
یاسر حمدی احمدآباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ علی رسول‌زاده؛ بیژن نظری

3.

ارائة مدل بهینه‌سازی برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده‌های پیشروی و رواناب

صفحه 29-45
رزا جنوبی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ فریبرز عباسی

4.

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب بر اساس دانة ذرت و تغییرات رطوبتی خاک

صفحه 47-59
افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ الهام جورونی؛ عبدالرحمان برزگر؛ عباس ملکی

5.

تأثیر سطوح مختلف و سامانه‌های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در ذرت دانه‌ای

صفحه 61-72
مینا ایران پور؛ محسن ایراندوست؛ عباس رضایی استخروییه

6.

آثار بلندمدت آبیاری با آب آلوده بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعة موردی: اراضی حاشیة رودخانة قره‌سو)

صفحه 73-87
حسین میزائی تختگاهی؛ هوشنگ قمرنیا؛ مقداد پیر صاحب؛ نظیر فتاحی

7.

تأثیر تنش شوری و بیش‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز

صفحه 89-100
فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ قربان قربانی نصرآباد

8.

تجزیه و تحلیل غلظت فلزات سنگین در خاک آبیاری شده با پساب شهری در کشت فلفل دلمه‌ای

صفحه 101-115
عباس ملکی؛ اکرم حسین نژاد؛ افسانه عالی نژادیان

9.

تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 117-132
سارا حویزاوی؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه

10.

معرفی یک روش ساده در محاسبه پارامترهای هیدرولیکی با استفاده از آزمایش نفوذ بیرکن

صفحه 133-147
تارخ احمدی؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری

11.

ارزیابی توابع کاهش جذب آب گوجه‌‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط تنش هم‌زمان کم‌آبی و شوری

صفحه 149-161
حسین اردلانی؛ حسین بابازاده؛ حسین ابراهیمی

12.

بررسی اثر شوری آب بر عملکرد مادة خشک کُنار موریتانی با تعیین تابع تولید شوری (مطالعة موردی: اهواز)

صفحه 163-173
مجید علی حوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب