1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت در فرایند توسعۀ محلی

صفحه 199-220
مسعود سلیانی؛ منصور وثوقی

3.

تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای حضور صنعت نفت بر توسعۀ اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی مناطق نفت‌خیز از منظر ذینفعان محلی (مورد مطالعه: ساکنان حوزۀ میدان نفتی دارخوین)

صفحه 221-244
شهرام فرضی؛ مصطفی ازکیا

4.

تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی‌ـ بین‌شهرستانی در ایران

صفحه 245-270
رسول صادقی؛ محسن شکریانی

5.

نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان

صفحه 271-294
عظیمه السادات عبداللهی؛ محمدجواد زاهدی؛ صادق صالحی؛ محمد سعید ذکایی

6.

ماندگاری قنوات از دید مطلعان کلیدی: پژوهش کیفی در شهرستان تفت

صفحه 295-312
راحله سادات حسینی فهرجی؛ مریم شریف زاده

7.

مطالعۀ تحولات کالبدی محلات تاریخی با رویکرد محرمیت (مورد مطالعه: محلۀ تاریخی عزب دفتریلر تبریز)

صفحه 313-338
پریسا هاشم پور؛ ثنا یزدانی

8.

مدل معادلات ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند

صفحه 339-358
میلاد کیانی؛ علی اسدی؛ حجت ورمزیاری؛ علی اکبر براتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب