1.

تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی آمایشی استان تهران

صفحه 1-27
مسعود تقوایی؛ حسن بیک محمدی؛ نادر زالی؛ میترا کسایی

2.

آموزه های نظام برنامه ریزی فضایی کرة جنوبی به‌منظور کاربست در شرایط ایران

صفحه 29-55
رضا اکبری

3.

تغییرات فضایی- زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با به‌کارگیری سنجه های سیمای سرزمین

صفحه 57-79
فاطمه رضایی؛ سامره فلاحتکار؛ هاشم داداش پور

4.

آینده‌نگری نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامه‌ریزی و آمایش منطقه‌ای (مورد مطالعه: استان اصفهان)

صفحه 81-110
طاهر پریزادی؛ سوران مصطفوی صاحب؛ سمیه شاه محمدنژاد

5.

پیش‌بینی مستعدترین پهنه‌های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)

صفحه 111-127
فاطمه رجائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ مصطفی قلی پور؛ علی رضا مساح بوانی

6.

مدل‌سازی تغییرات پوشش سرزمین بر پایه شبکه عصبی مصنوعی و پتانسیل انتقال در روش LCM (مطالعه موردی: جنگل‌های گیلان‌غرب، استان کرمانشاه)

صفحه 129-151
روح الله پرما؛ رحیم ملک نیا؛ شعبان شتایی؛ حامد نقوی

7.

رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی)

صفحه 153-168
بهزاد براتی؛ علی جهانی؛ لعبت زبردست؛ بهزاد رایگانی

8.

مدل‌سازی پراکندگی خشکسالی‌های ناشی از تغییر اقلیم در ایران با به‌کارگیری سیستم دینامیک

صفحه 169-188
شهمراد علیزاده؛ حسین محمدی؛ پرویز کردوانی

9.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب