1.

شناسایی شیوه های آموزش کارآفرینی در حیطه ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم»

صفحه 201-220
آیدا احمدی؛ رضا محمدکاظمی؛ قنبر محمدی الیاسی

2.

شناسایی ویژگی‌های هوش کارآفرینانۀ زنان کارآفرین: مطالعه‌ای کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی

صفحه 359-374
علیرضا امینی؛ سیده شیما حسینی ماچک

3.

طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

صفحه 221-240
نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی

4.

شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

صفحه 241-257
افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی

5.

ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

صفحه 259-278
مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه

6.

طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

صفحه 279-298
محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور

7.

رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی

صفحه 299-318
پروانه گلرد؛ مریم حسینی؛ الهه عسگری

8.

اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان در استان کرمان

صفحه 319-338
سمیه منصوری؛ زهرا وظیفه؛ حلیمه یوسفی طبس

9.

تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

صفحه 339-358
محمد علی مرادی؛ کمال سخدری؛ شیما صنیعی

10.

تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانۀ باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی: نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش

صفحه 375-393
محمدجواد نائیجی؛ فرهاد پناهی فر؛ زینب اسفندیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب