1.

شناسایی گونه‌های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استان‌های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آن‌ها در رقم‌های پرتقال

صفحه 183-196
محمود ریاحی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

2.

ریخت‌سنجی جمعیت‌های پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)، در استان‌های کرمان و خراسان رضوی

صفحه 197-205
محمدرضا مصطفوی؛ محمدرضا لشکری؛ سعید ایرانمنش؛ سید مظفر منصوری

3.

تأثیر تغییر میزبان روی ویژگی‌های زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 207-215
اکبر قاسمی کهریزه؛ سعید احمدی نقدهی

4.

ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

صفحه 217-227
سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

5.

اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

صفحه 229-241
محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

6.

تأثیر طیف‌های نوری مختلف بر شکار بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

صفحه 243-251
علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمد‌جواد ارده

7.

کلونینگ و بیان ژن رمزگذار آنزیم تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره (opd) در باکتری Escherichia coli

صفحه 253-269
مینو سجادیان؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی؛ مریم زمانی

8.

بررسی تحمل رقم‌ها و لاین‌های گندم نسبت به Schizaphis graminum شتۀ سبز گندم و بررسی پارامتر‌های جدول زندگی آن

صفحه 271-282
محسن محمدی انایی؛ مریم پهلوان یلی

9.

القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریشۀ ‌گرهی گوجه‌فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

صفحه 283-294
لیلا اصفهانی؛ سالار جمالی؛ آیت اله سعیدی زاده؛ حسن پدرام فر

10.

شناسایی ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی در قارچ Paecilomyces formosus، عامل بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته و برخی میزبان‌های دیگر و بررسی امکان تولید مثل جنسی آن در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 295-305
رضا حیدریان؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جوان نیک خواه

11.

مدل‌سازی تغییرات جمعیت سن گندم با متغیرهای محیطی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی و مقایسۀ آن با مدل رگرسیون خطی در شهرستان چادگان

صفحه 307-315
زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو

12.

فعالیت ضد نماتدی برخی عصاره‌های گیاهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 317-326
مرضیه علی کرمی؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی

13.

برهمکنش Pseudomonas fluorescens UTP100، رقم‌های گندم و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum

صفحه 327-339
هدی حسین راده؛ کیوان بهبودی؛ ژیلا دلخواه

14.

فعالیت‌ آنزیم‌های کربوهیدرازی مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در حضور برخی عصاره‌های پروتئینی گیاهی

صفحه 341-354
ژاله جعفری؛ علی علیزاده؛ حمزه ایزدی؛ نصیر صابری ریسه

15.

ارزیابی مزرعه‌ای واکنش فامیل‌های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی

صفحه 355-365
الهام معاون؛ اباذر رجبی؛ محسن آقایی زاده

16.

زیست‌شناسی گونۀ جدید سرخرطومی تولید‌کنندۀ مان Larinus trehalanus (Col.: Curculionidae) روی گیاه داروییCousinia stocksii (Asteraceae) در منطقۀ کرمان

صفحه 367-370
سعیده شهریاری نژاد؛ سیدعلی اصغر فتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب