1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

صفحه 1-25
عبدالحسین شیروی؛ مهین فلاحتی

3.

رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

صفحه 27-49
سعید حبیبا؛ مسعود شهبازی

4.

بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران

صفحه 51-75
سید حسن شبیری زنجانی؛ مهسا تدین سعدی

5.

قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران

صفحه 77-93
محسن صفری؛ مهدی صفریان

6.

بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری

صفحه 95-115
مرتضی رستمی؛ سید احمد حبیب نژاد

7.

اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد

صفحه 117-134
محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی

8.

حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه

صفحه 135-154
ستار زرکلام؛ سید امین روح‌الامینی

9.

قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی

صفحه 155-177
جعفر نوری یوشانلویی؛ سمیرا غلام دخت

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب