1.

شبیه‌سازی نگار فوتوالکتریک سازندهای نفتی به‌کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 1-20
علی مرادزاده؛ الهام بخشی

2.

استفاده از ترمولومینسانس قرمز در سن‌یابی رسوبات بادی (loess)

صفحه 21-33
مرتضی فتاحی

3.

بررسی و بهینه‌سازی آرایه چشمه و گیرنده عملیات دوبعدی میدان نفتی هویزه

صفحه 35-40
محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی

4.

مقایسه روش‌های متفاوت انتگرال‌گیری در تعیین مدار ماهواره‌های نزدیک سطح زمین

صفحه 41-57
مهدی اسحاق؛ مهدی نجفی علمداری

5.

تعیین دقیق مدار ماهواره‌های زمین‌ایستا (ژئواستیشنری) بر اساس نظریة پتانسیل

صفحه 59-67
علیرضا آزموده اردلان؛ طلوع سیلاوی

6.

تحلیل هم‌دیدی و دینامیکی سامانه‌های بندالی، روش تشخیص سامانه‌ بندالی و تأثیر آن روی منطقه ایران

صفحه 69-89
فریده حبیبی

7.

برآورد عمق و فاکتور شکل با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو مرتبه متوالی کمترین مربعات آنومالی‌ (بی‌هنجاری)های باقی‌مانده

صفحه 91-105
رضا آزادمردان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ نصراله کمالیان

8.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیل جدید در منطقه جغرافیایی ایران از راه تابعک‌های متفاوت میدان گرانی

صفحه 107-116
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور

9.

The effect of solid tide in geopotential field of an elastic and inelastic earth

صفحه 1-9
Mehdi Eshagh؛ Mehdi Najafi Alamdari

10.

Least square minimization for depth and shape determination through Micro-gravity data

صفحه 11-21
Vahid Ebrahimzadeh Ardestani

11.

Crustal seismic anisotropy in the south-central Alborz region using Moho Ps converted phases

صفحه 23-32
Ahmad Sadidkhouy؛ Gholam Javan Doloei؛ Mohammad Reza Gheitanchi

12.

High porosity anomaly with good reservoir properties in the lower Fahliyan formation (Neocomian) of Darquain Field (SW Iran) by 3D seismic

صفحه 33-39
Mehrdad Maleki؛ Abdolrahim Javaherian؛ Iraj Abdollahi Fard


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب