1.

مطالعة دینامیک سامانه‌های چرخندی روی ایران از دیدگاه تاوایی پتانسیلی: مطالعة موردی برای آذر ماه 1382

صفحه 1-13
فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ مریم قرایلو

2.

تعیین پریود غالب خاک با مایکروترمورها در شمال غرب تهران

صفحه 15-26
محمدکاظم حفیظی؛ الیاس نادری

3.

کاهش عدم قطعیت مکانی در الگوریتم M8 با استفاده از چشمه‌های بالقوة زمین‌لرزه

صفحه 27-36
نوید شادمنامن؛ نوربخش میرزائی؛ عبدالرضا قدس؛ علی نگارستانی؛ فروغ کشوری

4.

پیش‌بینی‌های میان‌مدت زمین‌لرزه در ایران براساس الگوریتم M8

صفحه 37-48
نوید شادمنامن؛ نوربخش میرزائی؛ عبدالرضا قدس؛ فروغ کشوری

5.

مطالعة ساختار ترمودینامیکی وردسپهر در منطقة خاورمیانه برای دورة 1980-1993

صفحه 49-65
فرهنگ احمدی‌گیوی؛ شیرین دستمالچی تبریزی

6.

برآورد پارامترهای چشمه، ضریب جذب و پارامتر افت طیفی، ، به روش طیفی با استفاده از رکوردهای شتاب‌نگاشتی زلزله بم (2003)

صفحه 67-75
حبیب رحیمی؛ نصرالله کمالیان؛ هادی قاسمی

7.

تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

صفحه 77-83
عزت‌اله کاظم‌زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمدرضا رضائی

8.

مطالعة موردی تلاطم هوای صاف روی ایران به‌کمک برخی از شاخص‌های تلاطم در یک دورة 5 ماهه (ژانویه- مه 2004)

صفحه 85-102
سحر تاج‌بخش؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی؛ پروین عربلی

9.

کارایی روش‏های زمین‌آماری در پهنه‌بندی اقلیمی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

صفحه 103-116
مهیار مهدی‌زاده؛ محمدحسین مهدیان؛ سهراب حجام

10.

تعیین ژئوئید ایران با انتگرال استوکس درجة بالا

صفحه 1-5
وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

11.

تعیین مدل ژئوئید جاذبی برای ایران براساس روش تبدیل کم‌ترین مربعات رابطة استوکس از راه تلفیق اطلاعات داده‌های گرانی و مدل‌های جهانی ماهواره‌ای GRACE و ■SRTM

صفحه 7-23
رامین کیامهر

12.

شبیه‌سازی گسلش محدود کاتوره‌ای برای زمین‌لرزه 1381 چنگوره- اوج شمال‌غرب ایران

صفحه 25-35
هادی قاسمی؛ نصرالله کمالیان؛ حسین حمزه‌لو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب