1.

نقش و اهمیت مدل‌سازی توزیع گونه‌ای (SDM) در حفاظت از تنوع زیستی

صفحه 1-7
الهام ابراهیمی

2.

شناسایی فون پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در استان گلستان

صفحه 8-17
داود فداکار؛ سیما سفیدیان؛ صیاد شیخی ئیلانلو

3.

شناسایی و تعیین میزان آلاینده های فیزیکی کیفیت آب در حوضه رودخانه ارس

صفحه 18-26
موسی شجاع جمال آباد؛ بهمن یارقلی؛ مهدی برقعی

4.

الگوهای حفاظتی برای جامعه پرندگان در گرادیان ارتفاعی جنگل های هیرکانی

صفحه 27-38
صالح محمودی؛ عقیل کیوانلو شهرستانکی

5.

نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها

صفحه 39-45
روفیده الوند؛ مرجان محمدزاده؛ حمیدرضا رضایی؛ حامد میرکریمی

6.

بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران

صفحه 46-61
فتانه سعیدی

7.

معرفی پستانداران تهدیدشده ایران در رده بندی های حفاظتی ملی و بین المللی

صفحه 62-66
دانیال نیری

8.

اهمیت زیستگاه های جنگلی ایران در حفاظت از تنوع زیستی جامعه پرندگان

صفحه 67-76
انوشه کفاش؛ سمیرا وحیدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب