1.

تخیّل فعّال دربازیگری رئالیستی

صفحه 5-14
محمد مهدی سلطانی سروستانی

2.

بررسی پدیدارشناسی «مکان» و «نامکان» در نمایشنامه پلکان و شب روی سنگفرش خیس اکبر رادی

صفحه 15-24
مرتضی بیگ لو؛ شیرین بزرگمهر

3.

روایت های شلی و آرتو از خاندان چن چی:

صفحه 25-36
صادق صفائی

4.

ساختار شکنی در مفاهیم( تاریخ ،افسانه،مرگ،مکان)در فیلم آ"تش سبز"ساخته‌ی محمدرضا اصلانی

صفحه 37-48
طلایه رویایی؛ نبی اله گیاه چی

5.

بسط ادراکات فضایی تماشاگر از طریق امپاتی با کالبدهای فیلمی

صفحه 49-58
محمدباقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد

6.

تنوع ریتمیک در ضربی‌های ردیف فروتن

صفحه 59-66
هوتن شرف‌بیانی

7.

از جشنِ‌‌ عروسی تا مدرسۀ موسیقی: نظام استاد شاگردی و تغییرات در روش‌های انتقال سنّت در هنر شعری‌ـ موسیقاییِ عاشیقی

صفحه 67-76
بهرنگ نیک آیین؛ ساسان فاطمی

8.

مطالعه ای سازشناختی بر تغییر تناسب ساختار عود ( بربط) درتصاویر دوره ساسانی، ایلخانی-تیموری و صفوی

صفحه 77-85
مریم دولتی فرد؛ نگار بوبان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب