1.

تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 9-32
داود حسین پور؛ جواد معدنی؛ فتاح شریف‌زاده؛ محمدجواد محقق نیا

2.

معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

صفحه 33-56
علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاه

3.

واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

صفحه 57-79
وحید محمودی؛ محمد ابویی اردکانی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ اسماعیل شعبانی

4.

تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

صفحه 81-104
حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی

5.

کاربست روش‌های آینده‌پژوهی به‌منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز

صفحه 105-120
آریا زارع پور؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ سعید خزایی

6.

مروری بر سیاست شادی/ نشاط در مدارس ایران از ایده تا اجرا

صفحه 121-142
سپیده اکبرپوران؛ محمد رضایی

7.

ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند

صفحه 143-167
محسن صادقی؛ مهدی ناصر

8.

تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 169-187
امیرحامد آزاد؛ طاهره ابراهیمی فر

9.

روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی

صفحه 189-208
یحیی کمالی

10.

فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی

صفحه 209-220
محمدجواد حق شناس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب