1.

تحلیل تاریخی روایت‌ها از کنش اقتصادی در ایران

صفحه 7-23
علی‌اصغر سعیدی

2.

نقش گروه های اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری کوی های مسکونی دوره پهلوی دوم در تهران

صفحه 25-49
سیده مهسا کامی شیرازی؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب

3.

نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

صفحه 51-70
منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی

4.

بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر کندی روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی جمعیت ساکن در بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران

صفحه 71-92
یعقوب موسوی؛ محمد قاسمی؛ انور مصطفوی

5.

تحلیل ساختاری آیین‌های اسب چوبی و کوسه برنشین در ایران و پیوند آن با آیین‌های فرهنگ هند و اروپایی

صفحه 93-115
بهار مختاریان؛ تهمینه واعظ شوشتری

6.

مدیریت «خیال» و «خاطره» در فرایند طراحی معماری

صفحه 117-133
علی اکبری؛ محمدمنصور فلامکی

7.

بررسی بازتعریف گفتگومندی در آرا میخاییل باختین با نقاشی‌های فتحعلی شاه در دوره اول قاجار

صفحه 135-151
الهه پنجه باشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب