1.

تعیین غلظت کشنده‌ی (LC50 96h) سم دیازینون (Diazinon) روی ماهی سیاه‌کولی (Vimba persa)

صفحه 55-61
محمد منصوری چرهی؛ حامد غفاری فارسانی؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ محمد فروهر واجارگاه

2.

بررسی تأثیر تغییرات فصلی مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی روی میزان مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 62-69
آسیه حاجی؛ محمدکاظم خالصی؛ خسرو خلیلی جانی

3.

بررسی برخی از ویژگی های تولید مثلی میگوی چکو Metapenaeus stebbingi Nobili, 1904 در آب‌های ساحلی خلیج فارس

صفحه 70-77
زهرا عباسی دمشهری؛ اصغر جعفری پتکان

4.

مقایسه‌ی ویژگی های ریخت شناسی جمعیت های سیاه ماهی سعدی (Capoeta saadii (Heckel, 1847 در رودخانه های رودبال و قره آغاج استان فارس

صفحه 78-85
حکیمه سیاری؛ حسین رحمانی

5.

تاثیر غلظت‌های مختلف فلز روی (Zn) بر میزان کلروفیل a، b و کارتنوئید در جلبک Scenedesmus sp.

صفحه 86-93
منا ظلی بوری آبادی

6.

مروری براستفاده از پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها در آبزی پروری و تأثیرآن‌ها برعملکرد دستگاه گوارش ماهیان

صفحه 94-101
نسیم سادات حسینی مدنی؛ حامد غفاری فارسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب