1.

صفحات آغازین

صفحه 1-7

2.

کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت

صفحه 483-505
ساسان صیرفی

3.

تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی

صفحه 507-523
سید محمد هادی راجی؛ محمدامین ابریشمی‌راد

4.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)

صفحه 525-545
ریحانه ریخته‌گربرنجی؛ عباسعلی کدخدایی

5.

مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟

صفحه 547-567
حسن لطفی

6.

اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران

صفحه 569-581
منصور محمدی دینانی؛ یوسف مولایی؛ محمدابراهیم بنی‌حبیب

7.

موانع جبران خسارت از افراد زیان‌دیده به‌واسطۀ نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تحولات معاصر حقوق بین‌الملل

صفحه 583-598
عبدالله عابدینی

8.

اماکن عبادی به‌مثابۀ فضای عمومی؟ تأملی بر نحوۀ مواجهۀ حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی

صفحه 599-616
کیوان صداقتی؛ محمد جلالی؛ ابراهیم موسی‌زاده

9.

تلاش‌های سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعه با تأکید بر اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000)

صفحه 617-638
همایون مافی؛ وحید بذّار

10.

رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر

صفحه 639-659
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو؛ احسان شهسواری

11.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری در خشونت‌های داخلی در بستر بی‌ارادگی دولت کنیا

صفحه 661-676
جواد صالحی

12.

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیۀ اروپایی

صفحه 677-695
فرهاد باقری؛ مسعود علیزاده

13.

جنگ سایبری و توسعۀ حقوق بین‌الملل منع توسل به زور

صفحه 697-713
مسعود رضائی؛ محمود جلالی

14.

چکیده‌های انگلیسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب