1.

پاسخ زنده‌مانی، رشد و برخی ویژگی‌های مورفو‌فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به شوری

صفحه 95-104
احسان ساداتی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

2.

تأثیر شیب دامنۀ بالادست جادۀ جنگلی بر مقدار رواناب و هدررفت خاک (مطالعۀ موردی‌: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

صفحه 105-115
مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ محمدهادی معیری؛ حجت قربانی واقعی

3.

مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون در پیش بینی و برآورد حجم مقطوعات درختان در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود نوشهر

صفحه 117-126
فاطمه گرزین؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود امید؛ محمود بیات

4.

ارزیابی کمّی و اثرهای اقتصادی برداشت سماق بر درآمد خانوارهای روستایی شهرستان هوراند، آذربایجان شرقی

صفحه 127-136
بهزاد قلیزاده؛ احمد علیجانپور؛ سجاد قنبری

5.

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان شاخه‌زایی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوه

صفحه 137-147
میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد

6.

الگوی پراکنش و رقابت بین‌گونه‌ای سه گونۀ بلوط در توده‌های جنگلی بانۀ کردستان

صفحه 149-159
رضا اخوان؛ معصومه خان‌حسنی؛ یحیی خداکرمی

7.

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و تخریب نوری فیلم های نانو چندسازه پلی(بوتیلن سوکسینات)/ نانو الیاف سلولزی

صفحه 161-171
شوبو صالحپور؛ مهدی جنوبی؛ یحیی همزه؛ مجید خانعلی

8.

اثر موم زنبورعسل و ترکیب آن با اسید بوریک بر ثبات ابعاد و مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر

صفحه 173-184
داود افهامی سیسی؛ پیمان احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب