1.

زمینه‏ ها و حوزه‏ های تصمیم ‏گیری زنان؛ بازسازی معنایی تجربه و درک زنان شهر سنندج

صفحه 1-25
امید قادرزاده؛ پریوش حسینی

2.

واکاوی نقش خیریه‌ها در تولید و تداوم فقر زنانه

صفحه 27-49
مهری بهار؛ مریم فروغی

3.

شناسایی زمینه‏ های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم؛ تبیینی داده‌بنیاد

صفحه 51-78
زهرا میرحسینی؛ مهسا لاریجانی

4.

تدوین استراتژی هایﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک SWOT-QSPM

صفحه 79-109
مریم قاسمی؛ لیدا علیزاده؛ الهام قندهاری

5.

واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان

صفحه 111-129
امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان؛ امیر صدرا اسدی؛ مریم بلوردی؛ علی سادیی

6.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر همسرآزاری با تأکید بر نقش نظام مردسالاری در خانواده

صفحه 131-147
منیژه نویدنیا؛ ابراهیم شاملو

7.

تعاونی‌های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی (مطالعۀ موردی: تعاونی زنان روستایی مهر آفرین ارم- شهرستان پاکدشت)

صفحه 149-173
سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ حمیده دباغی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب