1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی زنان دارای مشاغل خانگی (مطالعۀ موردی شهرستان رزن)

صفحه 175-196
کریم نادری مهدیی؛ هاجر وحدت مودب

3.

بازنمایی تجربۀ حس تنهایی اگزیستانسیال دانشجویان دختر مراجعه‌کننده به مرکز مشاورۀ دانشگاه تبریز

صفحه 197-220
علی ایمان زاده؛ سریه علیپور

4.

تجربۀ زنان تهرانی از بی‏ اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 221-241
معصومه اسمعیلی؛ اعظم دشتی؛ کوثر دهدست

5.

واکاوی دلالت‌های معنایی ازدواج نزد جوانان (مطالعۀ موردی: جوانان مجرد ساکن شهر تهران سال 1396)

صفحه 243-270
ناهید حسینی؛ سید محمد سید میرزایی؛ باقر ساروخانی

6.

مطالعۀ کیفی مصرف آب در نگاه زنان شهر اصفهان

صفحه 271-293
مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

7.

ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی، کارکردها، چالش‌ها و راهبردهای مواجهه در خانواده

صفحه 295-318
ندا رضوی‌زاده؛ زهرا برادران کاشانی

8.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران

صفحه 319-338
منصوره زارعان؛ معصومه زارعی؛ عطیه هنردوست

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب