1.

مقایسه آماری و هیدروژئوشیمیایی کیفیت آبهای زیرزمینی دشتهای غربی و شرقی استان کردستان

صفحه 287-300
شیرکو ابراهیمی محمدی

2.

بررسی راندمان حذف روی و مس از محلول آبی با استفاده از جاذب نانوساختار نی

صفحه 301-314
علی بافکار؛ هدی کهریزی؛ معصومه فراستی

3.

فیلوژنی و تنوع ژنتیکی کل و بز (Capra aegagrus (Erxleben, 1777 در استان مازندران بر اساس ژن ناحیه ی D-Loop میتوکندریایی

صفحه 315-327
سیده مژگان حسینی حیدری؛ سعید نادری؛ حسن رجبی مهام؛ حمیدرضا رضایی

4.

مطالعات ترمودینامیکی و ایزوترمی حذف فنل با غربال مولکولی MCM-48

صفحه 329-342
فاطمه رابع؛ زهره سعادتی

5.

بررسی مقایسه‌ای کارایی بیوپلیمرهای طبیعی نانوفیبرکیتین و نانوفیبرلیگنوسلولز در حذف فلز سنگین سرب از محلول‌های آبی

صفحه 343-357
سعیده رستگار؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی

6.

مهمترین عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه در معرض انقراض قره‌تاج (Anagyris foetida L. ) در شهرستان گیلان‌غرب

صفحه 359-369
شاهرخ سبزی؛ حامد جنیدی جعفری؛ پرویز کرمی

7.

بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

صفحه 371-383
نیلوفر طهماسبی زاده؛ فاطمه کریمی اورگانی

8.

برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

صفحه 385-397
سجاد عالی محمودی سراب؛ محمد هادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا راشکی

9.

بررسی سطح آلودگی و الگوی توزیع فضایی غلظت فلزات سنگین (کروم، نیکل، مس، سرب و روی) در شهر صنعتی ماهشهر

صفحه 399-412
فاطمه محمدعلیزاده؛ ابراهیم پناهپور؛ احد نظرپور

10.

بررسی تاثیر آلودگی سرب بر بروز ADHD در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

صفحه 413-423
لیلا نام آور؛ مهدیه صالحی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 143-145


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب