1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

مفهوم‌شناسی پاسخ به مخاطرات طبیعی براساس رویکرد جرم‌شناختیِ گذار از نظر به عمل

صفحه 127-142
محمد متین پارسا؛ نبی اله غلامی

3.

بازشناسی معیارمدار از تحولات ارکان رفتارهای مجرمانۀ مخاطره‌آمیز

صفحه 143-165
فضل الله فروغی؛ امیر ایرانی

4.

مقایسۀ تأثیر مشاورۀ گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل و روش راه حل‌محور بر ابرازگری هیجانی (پیش‌بین رفتارهای پرخطر) در دانشجویان

صفحه 167-183
الهام درستیان؛ شکوه نوابی‌نژاد؛ ولی الله فرزاد

5.

بازنمایی اخبار زلزلۀ ماهدشت کرج در مطبوعات پرشمارگان کشور

صفحه 185-197
فرخ پارسی زاده؛ پروانه پیشنمازی؛ اکبر نصراللهی

6.

تأثیر مخاطرات ژئومورفولوژیک آبراهه‌ای بر خطوط انتقال انرژی با استفاده از مدل محور ریسک خط لوله (مطالعۀ موردی: خط لولۀ گاز نهم سراسری)

صفحه 199-216
منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ نولبرتو مونیر؛ امیر احمدی

7.

تحلیل آماری- توصیفی ارتباط پارامترهای جوی با آلودگی هوای شهر تبریز

صفحه 217-230
علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ فریبا عقلمند؛ عاطفه حسینی صدر

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-13


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب