1.

طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

سید حبیب الله میرغفوری؛ مهدی حاتمی منش؛ سید علی محمد بنی فاطمه

2.

نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

مسعود غلامعلی لواسانی؛ آرش آذرنییاد؛ پریا مهمان پذیر؛ حمید رضائیان

3.

ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

سفر سلیمان؛ فریبرز خسروی؛ زهرا حداد

4.

ارزیابی تاثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی-آموزشی دانشجویان شهر یزد در سال 1391

محمد حسین باقیانی مقدم؛ حسن شهبازی؛ اعظم محمدلو؛ زهرا مطلق؛ داریوش مسعودی بروجنی

5.

ضریب نفوذ ماهواره و ارزیابی شهروندان تهرانی از برنامه‌های آن: مطالعه ای در جامعه‌شناسی رسانه

محمد توکل؛ محمد علی فاطمی‌نیا

6.

نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب‌های درسی

سعید نیک نفس؛ خدیجه علی آبادی

7.

ارزیابی عوامل موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای در شهر یزد

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ مهدی نیک‌عهد

8.

پدیدارشناسی پل ویریلیو


9.

نیکلاس لومانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب