1.

شناسایی مناطق مستعد آلودگی آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش‌های فازی

صفحه 205-221
حسین نوروزی قوشبلاغ؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم

2.

ارزیابی تغییرات حساسیت دمایی تجزیه ماده آلی خاک در ارتباط با نوع مدیریت اکوسیستم مرتعی و استوکیومتری عناصر در سطوح مختلف عمق خاک

صفحه 223-240
بهزاد بهتری؛ زینب جعفریان؛ حسینعلی علیخانی

3.

استفاده از خدمات اکولوژیک به عنوان شاخص اکولوژیک در یافتن گردشگری متناسب با سرزمین "مورد مطالعه: پناهگاه تالابی حیات وحش سرخانکل"

صفحه 241-255
فریبا فتحی سقزجی؛ حمید رضا جعفری؛ مهدی ادیبی؛ مسعود باقرزاده کریمی؛ محمد رضا وفایی

4.

تحلیل پایداری زیست محیطی در جوامع روستایی حاشیه اکوسیستم تالاب بر اساس الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای حاشیه تالاب زریوار

صفحه 257-275
محمد ظاهری؛ سیما سعدی

5.

برنامه ریزی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین شهری(مطالعه موردی:شهر تهران)

صفحه 277-297
امید فتوحی؛ شهیندخت برق جلوه

6.

تاثیر و رابطه بین تابش غیرپیوسته امواج فراصوت و انرژی مخصوص بر درجه تخریب لجن ثانویه

صفحه 297-308
داود فتحعلی؛ عبدااله رشیدی مهرآبادی؛ مریم میرابی؛ محمود علیمحمدی

7.

پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

صفحه 309-320
طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری

8.

بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

صفحه 321-329
فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی

9.

داده کاوی رفتار حرکت و هم‌کنش جانوران: یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بافق

صفحه 331-344
فرید چراغی؛ محمودرضا دلاور؛ فرشاد امیراصلانی؛ سید کاظم علوی پناه

10.

شکل‌گیری جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری دما در شهر بابل

صفحه 345-354
یداله یوسفی

11.

ژئوتوپ‌ ماندگار، نمونه‌ اصیل منظر و محیط‌زیست طبیعی (نمونه موردی کوهریگ مهریز استان یزد)

صفحه 355-371
فرزانه السادات دهقان دهقان؛ سیدامیر منصوری

12.

بررسی تغییرات شبکه اکولوژیک و نقش آن در تاب آوری اکولوژیکی کلانشهر مشهد

صفحه 373-394
سپیده موحد؛ منوچهر طبیبیان

13.

خلاصه انگلیسی تابستان 97

صفحه 1-32
محیط شناسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب